با سلام

1- امتحان سخت میباشد ، ساده نگیرید

2- مواردی که در کلاس بر روی آن ها تاکید شده بود احتمال آمدن بیشتری در امتحان دارند

3- فایل سوالات امتحان بسته شده و تغییری نمیکند

4- ...