لیست نمرات را میتوانید از ادامه مطلب دانلود کنید.

لیست نمرات بروز خواهد شد.

اعتراضهای خود را صرفا از طریق ایمیل با موضوع اعتراض به نمره درس برنامه نویسی ارسال کنید.

به اعتراضهای دیگر پاسخ داده نخواهد شد.

دریافت
عنوان: نمرات درس برنامه نویسی نیمسال اول 95
حجم: 21.3 کیلوبایت