نکاتی در مورد نمرات :

1- نمرات خود را بررسی کنید زیرا پس از وارد شدن در پورتال فرصتی برای تغییر آن وجود نخواهد داشت و بلافاصله تایید میگردد.

2- دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند اعتراض خود را "از طریق وبلاگ یا ایمیل" هرچه زودتر بیان کنند.

نکاتی در مورد امتحان :

1- سعی شده که امتحان به صورت منصفانه و با تخفیف تصحیح گردد.

2- تشکر از دانشجویانی که با خط خوب خود تصحیح امتحان را تسهیل کردند.

3- تشکر از دانشجویانی که با پاسخ کامل به پرسش آخر دیدگاه خود را بیان نمودند.

4- تشکر از خانم "الف" که سوالات را به صورت کاملا shuffle پاسخ دادند و نمره دادن به ایشان به اندازه کل دانشجویان زمان گرفت.


به امید موفقیت روز افزون و سربلندی